ZonneWarmteNet – Hoe werkt de techniek?

ZonneWarmteNet – Hoe werkt de techniek?

Twee energie-principes

Een ZonneWarmteNet is een wijk-warmtenet op zonne-energie, gebaseerd op twee uitgangspunten:

  1. Wat is de goedkoopste warmtebron? De zon.
  2. Wat is de beste ‘accu’ voor opslag van die warmte? De grond onder de wijk.

ZonneWarmte in een notendop...

Als we de warmte die de zon in de zomer levert, opslaan onder de grond, gebruiken we die warmte in de winter om onze huizen te verwarmen.

ZonneWarmteNet in een technisch schema weergegeven.

Onze Onderzoekspartners

ZonneWarmteNet