Gevelisolatie (spouw | binnenmuur | buitenmuur): hoe zit dat?

1. Spouwmuurisolatie

Huizen met geïsoleerde gevels hebben lagere energielasten en een hoger comfortniveau doordat de muren minder koude afstralen. Bovendien vermindert het risico op condens en schimmelvorming op de muren aan de binnenzijde. Huizen met een bouwjaar tussen 1930 en 1975 hebben vaak ongeïsoleerde spouwmuren. Een spouwmuur bestaat uit een binnen- en een buitenmuur met daartussen een smalle luchtruimte van gemiddeld vier tot zeven centimeter lucht. Deze spouw kan gevuld worden met isolatiemateriaal. Dit is een eenvoudige maatregel met een goede kosten / baten verhouding.

Hoe wordt een spouwmuur geïsoleerd?

Voor het isoleren van de spouwmuur boort het uitvoerende bedrijf in een regelmatig patroon gaten in de voegen van de gevel. De boorgaten worden na het inspuiten van het isolatiemateriaal weer netjes gedicht. Het isolatiebedrijf zorgt dat ventilatie van kruipruimtes of andere ruimtes geborgd blijft. Om te voorkomen dat het isolatiemateriaal eventueel in de spouw van een aangrenzende woning verdwijnt, brengt het bedrijf spouw-scheiders aan. Als uw buren gelijktijdig dezelfde isolatie laten aanbrengen, zijn spouw-scheiders niet nodig.

Welke materialen?

Isolatiekorrels / parels

Isolatie parels zijn lichte kunststof bolletjes die in de spouwmuur worden geblazen. Bij het inblazen worden de korrels voorzien van een lijmlaag. Hierdoor vormen de isolatiekorrels een stabiele isolatielaag die niet weg kan zakken. Er zijn verschillende soorten kwaliteiten (witte en zwarte bolletjes). Het zijn de zwarte bolletjes die thermisch gezien het beste isoleren.

Glaswolvlokken

Glaswol bestaat uit gerecycleerd glas. Voor spouwmuurisolatie gebruikt men glaswolvlokken die ingeblazen worden in de muur. Glaswol werkt niet alleen als thermische, maar ook als akoestische isolatie.

PUR-schuim

Polyurethaan schuim, ook wel gespoten PUR genoemd omdat het als vloeistof in de spouw wordt gespoten. Na inspuiting gaat het zeer snel expanderen en ontstaat er een isolerend schuim dat alle naden en kieren in de spouw goed afdicht.

Voor wie is spouwmuurisolatie interessant?

Spouwmuurisolatie is interessant voor een woning met een bouwjaar tussen ca. 1920 en 1976. In deze periode werden spouwmuren nog niet standaard geïsoleerd bij de bouw. Tussen 1970 en 1976 kregen nieuwe woningen soms wel een geringe spouwmuurisolatie. Deze kan soms worden nagevuld. Woningen van vóór 1920 hebben doorgaans geen spouwmuur.

2. Buiten- of binnenmuurisolatie

Buitenmuurisolatie

Het isoleren van de buitenmuur is veel ingrijpender dan het isoleren van de spouwmuur. Het is de duurste vorm van isoleren maar ook wel het meest efficiënt.

Buitenmuurisolatie is geschikt wanneer de gevel in slechte staat is, en wanneer spouwmuurisolatie niet kan worden toegepast. Wie de buitengevel dan wenst te vervangen kan ervoor kiezen om ineens ook de buitenmuur te isoleren.

Ook bij nieuwbouwwoningen kan buitengevelisolatie worden toegepast. Aangezien het de meest efficiënte methode van muurisolatie is, kan het helpen om tot een betere energieprestatie (EPC)  te komen.

Voordelen van buitenmuurisolatie

 • Bij gevelisolatie wordt je woning voorzien van een nieuwe buitengevel. Hierdoor kan je het uitzicht van de gevel ook veranderen als je dat wenst. Vaak wordt de isolatie tegen een bestaande gevel geplaatst en wordt daarvoor een nieuwe buitenmuur neergezet.
 • De binnenruimte blijft zoals ze was: je verliest binnenshuis geen ruimte.
 • Naast het veranderen van het uitzicht, zorgt een nieuwe gevel met de juiste behandelingen en de nodige isolatie voor een extra bescherming tegen vorstschade, en minimaliseer je de kans op vochtproblemen. Dat komt mede omdat de isolatielagen perfect kunnen aansluiten en doorlopen.
 • De dikte van de isolatielaag is niet beperkt tot de breedte van de spouw. De isolatielaag kan dus veel dikker zijn. Hierdoor kan met deze isolatiemethode het meest bespaard worden op het energieverbruik.
 • Warmteopslag in de binnenmuren blijft behouden.

Nadelen van buitenmuurisolatie

 • Alhoewel er geen breekwerk aan te pas hoeft te komen, dien je wel rekening te houden met de kosten van een nieuwe gevelpleister of een nieuwe gevelbekleding.
 • De gevel wordt dikker en dat zal ook invloed hebben op de ramen en deuren die reeds geplaatst zijn. Hierdoor kan er een nieuw risico ontstaan op mogelijke koudebruggen.
 • Omwille van de grote aanpassingen en de plaatsing van de nieuwe gevel, is dit de meest dure methode van muurisolatie.
 • Je dient rekening te houden met stedenbouwkundige beperkingen. Aangezien de buitenmuur deel uitmaakt van het straatzicht zal je hiervoor een vergunning nodig hebben.
 • Deze methode van muurisolatie vergt veel planning en organisatie vooraf. De uitvoering van de werken zal ook langer duren dan bijvoorbeeld spouwmuurisolatie.

3. Binnenmuurisolatie

Wanneer noch spouwmuurisolatie, noch buitenmuurisolatie een uitkomst biedt, wordt vaak de optie bekeken om de binnenmuur te isoleren. Vaak gaat het dan ook om een laatste optie om alsnog de gevel te isoleren om op die manier energie te besparen.

Voordelen binnenmuurisolatie

 • Er hoeftgeen rekening gehouden te worden met stedenbouwkundige vergunningen: je past niets op het straatbeeld aan en het bouwvolume blijft ongewijzigd.
 • Je isoleert je woning en de ruimtes worden sneller opgewarmd.
 • Het isoleren kan stap voor stap, en ruimte per ruimte gebeuren. Werken in fases is dus mogelijk.

Nadelen binnenmuurisolatie

 • Binnenmuurisolatie zal niet alle koudebruggen kunnen wegwerken omdat de muurisolatie niet steeds kan aansluiten op vloerisolatie of dakisolatie. Wanneer luchtcirculatie optreedt, dan bestaat er ook een risico op condensatie en schimmelvorming.
 • Warmteopslag in de binnenmuren zal verminderen en afkoelen in de zomer vertraagtn.
 • Je verliest ruimte binnenshuis omdat je isolatie tegen de binnenmuur plaatst, en er vervolgens een voorzetwand wordt geplaatst die je nadien opnieuw moet afwerken (behangen, verven, …).
 • Omwille van de bijkomende afwerking kan deze methode van isoleren alsnog redelijk duur uitvallen in vergelijking met andere isolatiemethodes en de mogelijke energiebesparing die daar tegenover staat.
 • Het gaat om een relatief ingrijpende renovatie. Je dient bijvoorbeeld rekening te houden met de radiator die eventueel verplaatst moet worden. Daarnaast kan dit type isolatie ook enige overlast met zich meebrengen en tijdelijk het comfort in huis verminderen.

Forum 'Isolatie en ventilatie'

 • Alle discussies

 • Sorry, there were no discussions found.

Je moet ingelogd zijn om nieuwe discussies te maken.