Waar werken we naartoe?

In het eerste kwartaal van 2022 maken we een voorselectie van inschrijvers (aannemers, installatiebedrijven) die ons kunnen helpen het zonnewarmtenet aan te leggen en de woningen voor te bereiden op toekomstige aansluiting op het zonnewarmtenet.

De eerste belangrijke mijlpaal aan het begin van het tweede kwartaal van 2022 is een positief besluit van het Rijk om een subsidie van het  Programma Aardgasvrije Wijken (PAW) toe te kennen. Vanaf het tweede kwartaal in 2022 komt het project dan in een stroomversnelling. De rechtspersonen wijkenergievereniging (WEV) en wijkenergiebedrijf (WEB) worden opgericht en de aanbesteding van de aanleg van het zonnewarmtenet kan starten.

Een tweede belangrijke mijlpaal is voorzien voor het derde kwartaal in 2022: de aanbesteding van het zonnewarmtenet is succesvol. Dat betekent dat het definitieve ontwerp van het zonnewarmtenet en de benodigde investering voor de aanleg van het zonnewarmtenet niet of nauwelijks afwijken van de eind 2021 opgestelde business case voor het Wijkenergiebedrijf.

Een derde belangrijke mijlpaal is dat de Bank Nederlandse Gemeenten een lening met een lage rentevoet aan het Wijkenergiebedrijf heeft verstrekt. Die mijlpaal is voorzien voor eind 2022. Een gunstige uitkomst van de eerste twee mijlpalen is hiervoor een randvoorwaarde.

Een vierde belangrijke mijlpaal is dat voldoende (minimaal 200) woningen voldoende energie-opwek oppervlak in de vorm van PVT-panelen (gemiddeld 12m2 per woning), een warmtepomp en een boilervat hebben laten installeren. Deze woningen zijn dan klaar om aan te sluiten op het wijkwarmtenet, ofwel ‘zonnewarmtenet-ready’. Vanaf 2023 start dan de aanleg van een eerste put voor warmte- en koudeopslag (WKO). Zo’n open bodemenergiesysteem met een warme en een koude bron wordt een WKO-doublet genoemd.

Forum 'Ons verhaal'

  • Alle discussies

  • Sorry, there were no discussions found.

Je moet ingelogd zijn om nieuwe discussies te maken.