1. Zonnewarmte
  2. >
  3. Over ons
  4. >
  5. De organisatie
  6. >
  7. Hoe ziet de toekomstige...

Hoe ziet de toekomstige organisatiestructuur eruit?

De toekomstige projectstructuur: Beheer en exploitatie

Onderstaande organisatiestructuur en toelichting is een verkenning van hoe de toekomstige organisatie er waarschijnlijk gaat uitzien. Het is  onder voorbehoud van wijzigingen.

Wijkenergievereniging

Bewoners uit het Ramplaankwartier die in 2022 een definitief warmte-aanbod hebben geaccepteerd verenigen zich in een rechtspersoon: De wijkenergievereniging (WEV). De WEV is een rechtspersoon zonder winstoogmerk. Bij de eerste oprichtingsvergadering van de WEV worden de definitieve statuten vastgesteld. De leden van de WEV bepalen samen met de andere leden welke diensten de WEV levert tegen welke tarieven, bijvoorbeeld bulk inkopen en onderhoudscontracten, en welke tarieven WEB mag rekenen. Je kan daarbij denken aan de hoogte van het vastrecht en eventueel meerkosten voor overtollige warmte-opwek of -verbruik.

De WEV wordt mogelijk ook eigenaar van de PVT-panelen: Warmte wordt door alle leden van de WEV opgewekt en in de zomer opgeslagen in de bodem. In de winter wordt diezelfde warmte naar behoefte geleverd aan de deelnemende woningen. 

Wijk Energiebedrijf

Parallel aan de oprichting van de WEV wordt het wijkenergiebedrijf (WEB) opgericht. Het WEB wordt een volle dochter van de WEV. Het WEB wordt een Besloten Vennootschap. Het WEB krijgt van de gemeente de bevoegdheid om warmte te leveren aan de woningen in de wijk. Via aanbesteding gaan we een partij vinden die via een concessieopdracht voor 15-20 jaar vergunninghouder daarvoor is. De concessiehouder vraagt een warmteleveringsvergunning aan bij de Autoriteit Consument en Markt (ACM). Niet alleen voor de levering van warmte is een vergunning nodig. Ook voor de aanleg van het zonnewarmtenet en de bodemopslag, dus het verzetten van grond, is een vergunning nodig. Gebruikelijk is dat een adviesbureau, dat bodemonderzoek uitvoert en een doorrekening maakt van de wateropslag in de bodem, de Omgevingsvergunning aanvraagt bij de Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied (ODNZKG). 

Gemeente Haarlem

De gemeente staat garant voor de lening van Bank Nederlandse Gemeenten aan het wijkenergiebedrijf. De gemeente is daarmee facilitator van het zonnewarmtenet. Dat wil zeggen dat ze geen gedeeld eigenaar is van het zonnewarmtenet en daarmee niet verantwoordelijk voor de warmtelevering aan woningen. Het eigenaarschap van het zonnewarmtenet ligt voor 100% bij de bewoners die zijn verenigd in de WEV, in lijn met het uitgangspunt ‘eigen regie’ door de wijk.

Stichting Zonnewarmte.NL

In de beheer- en exploitatiefase ondersteunt Stichting Zonnewarmte.NL de WEV en de bewoners die deelnemen aan het zonnewarmtenet. WEV fungeert als opdrachtgever voor Zonnewarmte.

Wie zijn wij?

Leden Onderstaande lijst geeft een overzicht van de teamleden en de stuurgroep van Zonnewarmte.NL Ramplaankwartier. Via het contactformulier kun je algemene vragen stellen of contact

Lees verder »

Forum 'De organisatie'

  • Alle discussies

  • Sorry, there were no discussions found.

Je moet ingelogd zijn om nieuwe discussies te maken.