Hoe ziet het Zonnewarmte Ramplaankwartier aanbod (2022) en de volgorde van pakketten eruit?

Als je deelneemt aan Zonnewarmte Ramplaankwartier dan teken je in voor het geheel of gedeeltelijk afnemen van vijf pakketten: Advies, Isolatie, Energie-opwek, Energie-opslag en Afsluiting van het gasnet. Elk van de pakketten bevat een aantal maatregelen die nodig zijn om de woning uiteindelijk aan te sluiten op het zonnewarmtenet, in lijn met de stapsgewijze aanpak naar aardgasvrij. Het uitgangspunt daarbij is dat je zoveel mogelijk wordt ontzorgd: Door advies, financiering, inkoop, toezicht en onderhoud collectief te organiseren beperken we de hoeveelheid uitzoekwerk en organisatie die je er aan hebt. Bovendien word je deelname haalbaar en betaalbaar, doordat we voordeel halen uit grootschalige inkoop. 

De maatregelen worden niet uitgevoerd door Zonnewarmte Ramplaankwartier zelf, maar door professionele bedrijven. Per pakket worden geschikte bedrijven geselecteerd die in woningen en in de wijk de benodigde diensten leveren en werk uitvoeren. We verwachten daar in 2022 mee te kunnen starten (zie ook: planning).

PakketOmschrijving
P1: AdviesEen maatwerkadvies aan de woningeigenaar over maatregelen die nodig zijn om de woning gereed te maken voor aansluiting op het zonnewarmtenet. Advies financiering en subsidie-scan.
P2: IsolatieCollectieve inkoop van isolatie en ventilatie (basisisolatie, ventilatie met warmteterugwinning en indien nodig aanpassingen aan bestaande of installatie van andere radiatoren).
P3: OpwekPVT-panelen, boilervat, (hybride) warmtepomp, leidingwerk en aanpassing elektra. Kosten variëren per woning en worden met name bepaald door de woninggrootte.
P4: OpslagAfleverset, aansluiting van de woning op het wijknet en WKO opslag in de wijk.
P5: AardgasvrijInstallatie van een elektrische kookplaat in de keuken en afsluiting van het gasnet

NB: De indeling en omschrijving van de pakketten zijn onder voorbehoud. Lopende het project kan dit veranderen.

Volgorde van de pakketten: wat doe je wanneer?

De voorziene routes naar aardgasvrij voor een woning met schillabel F (een woning met relatief veel warmteverlies door slechte isolatie) staan in onderstaande diagram beschreven. De laatste stap, afsluiten van het gas (P5), is niet opgenomen in de figuur, deze is immers voor alle routes hetzelfde. De drie hoofdroutes zijn:

 • Route 1: De ‘standaard’ volgorde wordt aangehouden. Na het maatwerkadvies wordt eerst de woning geïsoleerd en daarna duurzame energie opgewekt.
 • Route 2: Na het maatwerkadvies wordt eerst duurzame energie opgewekt en daarna de woning  geïsoleerd.
 • Route 3: een wijkbewoner neemt pas deel aan Zonnewarmte Ramplaankwartier als het zonnewarmtenet er al ligt.

Toelichting op dit schema:

 • In route 1b kan er een periode zijn waarin de woning is aangesloten op het wijkwarmtenet, en dus warmte wordt afgenomen, maar nog geen warmte wordt geleverd omdat de woning niet is uitgerust met PVT-panelen. Dit is technisch mogelijk maar vanuit het collectief oogpunt niet wenselijk: Er wordt meer warmte afgenomen dan opgewekt, dit kan een belemmering zijn voor het goed functioneren van het zonnewarmtenet.
 • Pakket 2 en 3 kunnen worden afgenomen onder voorwaarde dat een maatwerkadvies is gegeven (pakket 1).
 • PVT-panelen (pakket 3) en het wijkwarmtenet (pakket 4) vormen samen het systeem voor duurzame verwarming, dus zijn alleen van nut als ze beiden worden afgenomen.
 • Voor de meeste deelnemende woningen zal er een periode zijn waarin het huis is uitgerust met PVT-panelen en een warmtepomp, maar ook nog gebruik wordt maakt van de cv-ketel (dit noemen we de cv / PVT hybride situatie).
 • Om in aanmerking te komen voor de ISDE-subsidie voor het aansluiten van de woning op het wijknet, heeft het Rijk de voorwaarde gesteld dat binnen 1 jaar na aansluiting van de woning op het wijknet (pakket 4) subsidie kan worden aangevraagd. Binnen deze termijn moet de woning zijn afgesloten van het gasnet (pakket 5).
Deelname betekent dat een woning van het aardgas af kan, MITS:
 
 1. er voldoende PVT (vuistregel: 1m2 PVT per 10m2 gebruiksoppervlak) ligt op het eigen dak of (deels) op een dak van een andere coöperatie-genoot; én er een gezamenlijke wijk-opslag is (ZLT-warmtenet plus WKO opslag); waarmee de woning tot 70kWh/jr/m2 kan worden verwarmd;
  • (Nb. als de woning een hogere warmtevraag heeft, kan hieraan niet worden voldaan door de PVT en het wijknet, maar zal de meervraag moeten worden voldaan met een hybride oplossing, dus een combinatie met de bestaande CV-ketel (op aardgas);
  • Zonnewarmte Ramplaankwartier zal een contract afsluiten met een exploitant die dit garandeert;
 2. de woning voldoende geïsoleerd zodat de warmtevraag maximaal 70kWh/jr/m2 is.
  • De verantwoordelijkheid hiervoor ligt bij de bewoner zelf; Zonnewarmte Ramplaankwartier helpt om dit te bereiken.

Naast dat we prestatie-verantwoordelijkheden opnemen in de concessie-contracten, kent het systeem drie backup technieken voor warmtevoorziening:

 1. met behulp van extra elektriciteit meer warmte genereren door de warmtepomp 
 2. tijdelijk nog gas via hybride oplossing
 3. een grote centrale gasketel aan het wijknet aansluiten, bijvoorbeeld de gasketel van het seniorenwoningen complex ‘De Blinkert’.

Toelichting op de pakketten

Er zijn verschillende opties voor de afname van de pakketten:

 • De pakketten kunnen collectief of individueel worden ingekocht, met verschillende opties voor contract-, nazorg-, helpdesk en garantieafspraken;
 • Pakketten kunnen na afname collectief of individueel eigendom worden.
 • Deelnemers kunnen kiezen of ze bouwtoezicht willen tijdens de levering/installatie.
 • De pakketten zullen op verschillende manieren worden gefinancierd: via collectief of individueel georganiseerde leningen en subsidies.

Dit zal per pakket verschillen. In onderstaande tabel is, onder voorbehoud, aangegeven hoe dit er waarschijnlijk uit zal komen te zien. Het Zonnewarmte Ramplaankwartier aanbod bestaat uit de volgende pakketten (onder voorbehoud):

PakketOmschrijvingCollectief/individueel
eigendom
Collectieve inkoop*Indien collectieve inkoop:
optionele extra service levels
1. AdviesEen maatwerkadvies aan de woningeigenaar over maatregelen die nodig zijn om de woning gereed te maken voor aansluiting op het wijkwarmtenet.Niet van toepassingja⅔ subsidies en evt ⅓ goedkope lening
2. IsolatieCollectieve inkoop van isolatie en ventilatie (basis-isolatie, ventilatie met warmteterugwinning en , indien nodig aanpassingen aan bestaande of installatie van andere radiator(en)).individueelOptioneel

¼ subsidies en evt ¾ goedkope lening

bouwtoezicht

3. OpwekPVT-panelen, boilervat, (hybride) warmtepomp en leidingwerk. Kosten variëren per woning en worden met name bepaald door de woninggrootte
4. OpslagOpslag – Afleverset, aansluiting van de woning op het wijknet en WKOcollectiefjaNiet van toepassing
5.AardgasvrijInstallatie van een elektrische kookplaat en afsluiting van het gasnetNiet van toepassingneeNiet van toepassing

De kosten voor de pakketten worden hier toegelicht.

Forum 'Het traject: hoe ziet deelname eruit?'

 • Alle discussies

 • Sorry, there were no discussions found.

Je moet ingelogd zijn om nieuwe discussies te maken.