Hoe zit het met de kosten?

Aan deelname aan Zonnewarmte Ramplaankwartier zijn kosten verbonden: Het aanleggen en onderhouden van het zonnewarmtenet en het voorbereiden van woningen op toekomstige aansluiting op dit net kosten geld. Het uitgangspunt van Zonnewarmte Ramplaankwartier is dat bij deelname je maandlasten niet hoger worden dan je huidige maandlasten. Dit bereiken we doordat:

 1. We gebruik maken van subsidies en leningen met gunstige voorwaarden.
 2. De investeringen die nodig zijn voor je woning worden gecompenseerd door de besparing op je gasrekening.

Het precieze kostenplaatje wordt gemaakt op basis van een maatwerkadvies voor je woning. Dit maatwerkadvies wordt, naar verwachting in 2022 uitgevoerd. Tot die tijd kunnen we op basis van het Huisdossier een voorlopige inschatting geven van de verwachte maandlasten en wat deelname aan Zonnewarmte Ramplaankwartier betekent voor jouw woning.

Om uit te leggen hoe de verschillende onderdelen worden gefinancierd kunnen we een onderverdeling maken tussen:

  • Het collectieve (gemeenschappelijke) deel van het zonnewarmtenet, dat bestaat uit de putten voor warmte- en koudeopslag, het leidingennetwerk voor transport van het warme en koude water en andere onderdelen die zich in de publieke ruimte bevinden. Ook organisatiekosten vallen onder het gemeenschappelijke deel. Dit deel wordt gefinancierd uit een subsidie van het Programma Aardgasvrije Wijken (PAW) en via een lening bij de Bank Nederlandse Gemeenten. Voor deze lening staat Gemeente Haarlem garant. De rente en aflossing van deze lening worden betaald door het wijkenergiebedrijf. Als bewoner betaal je aan het wijkenergiebedrijf:
   • eenmalige aansluitkosten: de Basis AansluitKosten (BAK).
   • jaarlijks vastrecht, dit is een vast bedrag dat deelnemers betalen in ruil voor levering van warmte door het wijkenergiebedrijf.
   • jaarlijkse lidmaatschapskosten voor de Zonnewarmte Wijkcooperatie. Die bedragen €12,- per jaar. Als je je committeert aan het afnemen van alle pakketten dan betaal je daar bovenop €6,-, dus in totaal €18,- per jaar.
  • Het individuele deel van de investering, ofwel het deel dat hoort bij maatregelen voor de woning, neemt de gebouweigenaar voor zijn/haar rekening. Denk aan het plaatsen van PVT-panelen op het dak van je woning en het graven van sleuven in de tuin voor het aanbrengen van waterleidingen voor het leveren van warmte aan je woning. Dit deel organiseren we collectief vanuit de wijkenergievereniging. Ook hier wordt gebruik gemaakt van subsidies en leningen.

Om mee te kunnen doen aan Zonnewarmte Ramplaankwartier, zal je woning voldoende geïsoleerd moeten zijn. Mocht dat nog niet het geval zijn, dan is dus een investering nodig voor isolatie. De deelnemer betaalt hiervoor zelf. Zonnewarmte Ramplaankwartier helpt bij de collectieve inkoop van isolatiemaatregelen en met het aanvragen van financiering. Zo word je als deelnemer ontzorgd en worden de kosten lager, omdat we grootschalig kunnen inkopen. In het maatwerkadvies wordt aangegeven wat de benodigde isolatiemaatregelen voor je woning zijn om mee te kunnen doen aan Zonnewarmte Ramplaankwartier. Zo weet je wat je isolatie-budget feitelijk is en krijg je advies over hoe je het kosteneffectief kan inzetten.

Wat gaat het me kosten?

Het uitgangspunt van Zonnewarmte Ramplaankwartier is: als deelnemer betaal je na aansluiting op het zonnewarmtenet per maand niet méér dan wat je nu per maand kwijt bent aan energiekosten en onderhoud/afschrijving van je cv-installatie. De investering die nodig is voor PVT-panelen, de warmtepomp en het aansluiten op het wijkwarmtenet verdien je terug door te besparen op de gasrekening. Ook maken we gebruik van subsidies en slimme leningen. Ben je benieuwd naar hoe het financiële plaatje er voor jouw woning uit komt te zien? Vul dan het Huisdossier  in, zodat we een eerste inschatting voor je kunnen maken. 

Als je met je woning deelneemt aan Zonnewarmte Ramplaankwartier, dan wordt er aan het begin van het traject een maatwerkadvies gegeven (zie Pakket 1). Dit maatwerkadvies is veel uitgebreider dan de eerste inschatting op basis van je Huisdossier. Het geeft precies aan wat er nodig is voor je woning om deel te kunnen nemen aan Zonnewarmte Ramplaankwartier en wat de kosten zijn.

Forum 'Financiering'

 • Alle discussies

 • Sorry, there were no discussions found.

Je moet ingelogd zijn om nieuwe discussies te maken.