Zonnepanelen

Dé beste energiebron voor het verwarmen van woningen is de zon. Ook voor het wijkwarmtenet voor het Ramplaankwartier speelt de zon een prominente rol als energiebron. Vandaar de naam ‘zonnewarmtenet’.

Zowel voor bewoners die zelf nog geen zonne-energie opwekken, of die al zonne-energie afnemen van het zonnepark op de Fablohal, of die al wel zonnepanelen (PV) op het eigen dak hebben liggen en overwegen om zonthermische panelen (PVT) aan te schaffen zijn er mogelijkheden om mee te doen met Spaargas.

PVT-paneel

PVT staat voor Photovoltatisch en Thermisch. PVT-panelen hebben een dubbele laag.
De bovenste laag is de PV laag. Die wekt, voor dezelfde oppervlakte, 5-10% meer stroom op als een klassiek PV-paneel.
De onderste laag is de T laag, de Thermische laag. Daar zitten buisjes met warm water die worden opgewarmd door de zon.
Simpel gezegd kost een PVT-paneel 2x zoveel als een PV paneel maar wekt het 3x zoveel energie op.

-> Dit type is WEL nuttig voor het zonnewarmtenet

PV-paneel

PV staat voor photovoltaïsch. PV-panelen wekken alleen stroom op, dat zijn de bekende zonnepanelen die bijvoorbeeld ook op de Fablohal liggen.

-> Dit type is NIET nuttig voor het zonnewarmtenet

Wat wek je met een PVT-paneel op?

Met een PVT-paneel (Photovoltaïsch Thermisch) wek je warm water en elektriciteit op. Een PVT-paneel is namelijk een combinatie van een PV-paneel (zonnepaneel) dat elektriciteit genereert en een collector, die warmte uit de omgeving onttrekt. Bij een gemiddelde woning met schilisolatie label C is 12m2 PVT-panelen nodig, dat zijn 6 panelen. Deze panelen wekken de elektriciteit op die nodig is voor de warmtepomp. De collector bevat een water-glycol mengsel, dat energie absorbeert uit de omgeving. Vervolgens stroomt deze vloeistof naar de warmtepomp, waar de energie wordt onttrokken en wordt gebruikt om water voor de radiatoren en het tapwater op te warmen. Er wordt dus naast elektriciteit ook warmte opgewekt. De elektriciteit voor de andere apparaten in de woning moet apart worden ingekocht bij een energieleverancier. Als er extra ruimte op het dak beschikbaar is, dan kan ook een deel worden opgewekt met extra zonnepanelen (PV-panelen). Dit is geen onderdeel van het SpaarGas project, omdat dit gaat over een duurzame en betaalbare warmtevoorziening in de woning.

Ik overweeg zonnepanelen, maar SpaarGas gaat uit van PVT-panelen. Wat is wijsheid?

We adviseren om te wachten met het plaatsen van PV-panelen. Om aan het SpaarGas project deel te kunnen nemen is per woning ongeveer 12m2 dakruimte voor PVT panelen nodig. Als je dakruimte al wordt ingenomen door PV-panelen kan het zijn dat er onvoldoende dakruimte over is om mee te doen met SpaarGas. Het is daarom raadzaam om het maatwerkadvies af te wachten. In dat advies wordt aangegeven wat deelname aan SpaarGas voor jou woning gaat betekenen zodat je een goede beslissing kunt nemen. Voor huizen die al PV-panelen hebben kijken we naar mogelijke terugkoop-regelingen, zodat de PV-panelen kunnen worden weggehaald om dakruimte vrij te maken voor PVT-panelen. De planning van het SpaarGas project is afhankelijk van externe partijen (gemeente, financiers, politiek). Ook zijn er nog onzekerheden over de subsidies en leningen die nodig zijn om het project mogelijk te maken. We verwachten dat we op zijn vroegst in april 2022 kunnen beginnen met de maatwerkadviezen per woning, de noodzakelijke eerste stap van deelname aan SpaarGas. Het plaatsen van PVT-panelen zal niet eerder dan medio 2022 beginnen.

Ik heb al PV-panelen, wat doe ik daarmee als ik PVT-panelen moet laten installeren?

Een van de eerste stappen bij deelname aan SpaarGas is dat er een professioneel energieadvies voor je woning komt. Daarin wordt beoordeeld of er voldoende dakoppervlak is om de PVT-panelen te leggen (al dan niet naast je PV-panelen). Als er naast je bestaande PV-panelen niet genoeg dakruimte is kun je:

  • Je PV-panelen verkopen om ruimte te creëren voor de PVT-panelen. SpaarGas onderzoekt mogelijkheden om dit collectief te doen. Je bestaande zonnepanelen worden dan opgekocht tegen de dagwaarde (er wordt dan uitgegaan van een levensduur van 15 jaar, en dat de waarde van de panelen over die periode lineair afneemt). We werken daarbij samen met bedrijven uit het FairSolar netwerk. Zij zorgen voor een duurzame bestemming van de tweedehands panelen;
  • Minder dan de begrote 12m2 PVT-panelen leggen. Het tekort kun je, zolang het warmtewijknet er nog niet ligt, opvangen met de cv-ketel. Zodra het wijknet er wel ligt kan het tekort aan PVT-panelen mogelijk worden opgevangen door andere wijkbewoners die overcapaciteit hebben. Dit is mogelijk in de noordoosthoek van de wijk. Het is efficienter om energie op je eigen dak op te wekken, maar warmte van een dak elders kan dus ook;
  • Er is ook een mogelijkheid om een dakkapel met daarin geïntegreerd het PVT-systeem te installeren, de Zonkapel. Die kan worden geplaatst in een bestaand schuin dak. Zo creëer je gelijk extra woonruimte. Of het kan worden geïnstalleerd als vervanging van een bestaande dakkapel.

Extra zonnepanelen naast PVT-panelen

Om aan het SpaarGas project deel te kunnen nemen is per woning ongeveer 12m2 ruimte voor PVT panelen nodig. Is er meer ruimte beschikbaar dan kunnen extra zonnepanelen worden geplaatst voor het overige elektriciteitsgebruik van de woning.

Wij hebben al zonnedelen van ramplaan en nova, wat doe je daar dan mee?

Zonnedelen via de PV-panelen op de Fablohal en het Nova College kun je gewoon behouden. In het SpaarGas-scenario vraagt de warmtepomp ook elektriciteit, die wordt opgewekt met de PVT-panelen. Geproduceerde elektriciteit uit andere PV-panelen (op je eigen dak of op de ander dak zoals Fablo of Nova) gebruik je voor het elektriciteitsgebruik van de ander apparaten in je woning.

Is een versteviging van mijn dak nodig?

Normaal gesproken is de dakconstructie sterk genoeg om PVT te plaatsen. Het gemiddelde gewicht van een PVT paneel gevuld met vloeistof is 27kg/m2. Tijdens het schouwen van de woning voor het maatwerkadvies zal ook de dakconstructie voor het plaatsen van PVT panelen worden bekeken.

Is mijn dak geschikt voor PV(T) panelen?

PVT panelen kunnen op de Zuid, Oost of West zijde van een dak worden geplaatst. Voor het SpaarGasproject is gemiddeld 12m2 ruimte per woning nodig voor het plaatsen van PVT panelen. Tijdens het schouwen van de woning voor het maatwerkadvies zal ook de ruimte voor  PVT panelen worden bekeken.

Moet ik mijn panelen aanmelden bij de netbeheerder?

Ja, voor een particuliere woning is het noodzakelijk om PVT-panelen (en ook PV-panelen) bij de netbeheerder aan te melden. Er worden steeds meer zonnepanelen (PV en PVT) en andere elektriciteitsopwekkers aangesloten op het elektriciteitsnet. Om goed in te spelen op de energiestromen op het net, hebben netbeheerders inzicht nodig in deze elektriciteitsopwekkers.

Het aanmelden van elektriciteitsopwekkers gebeurt op de website van www.energieleveren.nl, een samenwerking tussen alle Nederlandse netbeheerders. Hiermee draag je bij aan de betrouwbaarheid van het elektriciteitsnet, tevens is dit wettelijk verplicht.

Waar kan ik het meternummer vinden van mijn elektriciteitsmeter?

 Is mijn energiemeter geschikt voor teruglevering?

Bij het aanpassen van de elektriciteitsaansluiting naar 3 fasen zal de netbeheerder een nieuwe elektriciteitsmeter plaatsen. Dit is een slimme meter die geschikt is voor normaal en daltarief en ook voor leveren en terugleveren. Heb je bezwaar tegen automatische uitlezing door de netbeheerder dan heb je het recht om dat uit te laten zetten. Dan moet je natuurlijk wel zelf de standen doorgeven. Mocht je nu al zonnepanelen hebben met een oude draaischijfmeter, dan gaat deze terugdraaien als je energie teruglevert aan het net.

Moet de groepenkast worden uitgebreid met een stroomgroep bij installatie van PV(T) panelen?

Er moet  een aparte groep in de meterkast voor PV(T) panelen worden  gemaakt. PV(T) panelen leveren altijd stroom als er licht op schijnt. Je kunt ze ook uitzetten door de omvormer uit te schakelen, maar beter en veiliger is om een aparte groep te gebruiken. Volgens de wet is het verplicht om een aparte groep te gebruiken bij een vermogen boven de 600W. Een PVT paneel heeft een vermogen van 375 tot 450 Wp. Bij 2 PVT panelen is het vermogen dus al hoger dan de norm voor een aparte groep in de meterkast.

Moet ik mijn opstalverzekering aanpassen na plaatsen PV(T) panelen?

Verzeker je zonnepanelen (PV en PVT)

Zonnepanelen vallen onder de dekking van je opstalverzekering. Huur je een woning en heb je zonnepanelen, dan vallen ze onder het huurdersbelang van je inboedelverzekering. Waar moet je op letten als je je zonnepanelen wilt verzekeren? 

Vast aan het huis

Zonnepanelen vallen in de regel onder de opstalverzekering, zeker als ze vastzitten aan het huis. Zonnepanelen zijn standaard voor een hoog bedrag meeverzekerd. Controleer zelf wel de voorwaarden van de eigen verzekering.

Op de inboedelverzekering

Heb je zelf geen opstalverzekering, omdat je een woning huurt of een appartement hebt? Dan wil je je zonnepanelen wellicht (aanvullend) verzekeren op de inboedelverzekering. Dit kan bij de meeste aanbieders.

Huurders- of eigenaarsbelang

Bij veel verzekeraars vallen zonnepanelen onder het zogenoemde huurders- of eigenaarsbelang. Controleer wel of het (standaard) bedrag van dit huurders- of eigenaarsbelang toereikend is voor jouw zonnepanelen.

Is het mogelijk om PVT-panelen alleen voor de warmtevoorziening te gaan gebruiken? Wij hebben namelijk al een voorziening voor onze elektra.

Je huidige PV-panelen kunnen mogelijk gecombineerd worden met PVT-panelen als daar voldoende ruimte voor is op het dak. De elektriciteit van de PVT-panelen is bedoeld voor het verbruik door de warmtepomp.

Wij hebben al zonnedelen van DE-Ramplaan en Nova College, wat doe je daar dan mee?

Zonnedelen via de PV-panelen op de Fablohal en het Nova College kun je gewoon behouden. In het SpaarGas-scenario vraagt de warmtepomp ook elektriciteit. Deze kun je zelf opwekken met de PVT-panelen. De geproduceerde elektriciteit uit de PV-panelen en de PVT-panelen die je zelf niet nodig hebt, wordt teruggeleverd aan het stroomnet en wordt jaarlijks verrekend op je energierekening.

Wat is Zonkapel?

Het ZonKapel concept is nog in ontwikkeling, maar er zijn al een paar fraaie schetsen en ontwerpen gemaakt.
Het streven is om minimaal 12 m2 zonnepanelen op een dakkapel te krijgen. Dat kan bijvoorbeeld met acht grote panelen van 1-bij-2-meter. De zonkapel is gemiddeld 4,2 meter breed met bovenop plek voor PVT-zonnepanelen. Aan de binnenkant is plek voor optioneel extra ‘apparaten’ zoals een boilervat en WTW-ventilatie (ventilatie met warmte terugwinning).

De prijs, incl. installatie en afwerking, maar ZONDER de genoemde extra ‘apparaten’ ligt bij collectieve inkoop naar verwachting rond de €7500. Voordelen van een ZonKapel zijn:
– veel extra binnenruimte, ook aan de straatzijde (mits we akkoord krijgen van de ‘schoonheidscommissie’ binnen het kader van de energie-transitie)
– maakt energie-opwek op het noorden mogelijk door de vlakke ligging van panelen bovenop de dakkapel
– korting en ontzorgen door grootschalige inkoop
– zonnepanelen worden daardoor visueel weggewerkt