Wat vragen we van de Overheid?

Wat vragen we van de overheid?

Wat vragen we van de overheid (bijvoorbeeld de gemeente, de provincie of het rijk)?

 1. We vragen van de overheid om
  1. akkoord te gaan met het rekenmodel en met het governance model rondom het WEB wijk energie bedrijf;
  2. ons te helpen om (bijvoorbeeld via de BNG) geld te kunnen lenen tegen lage rentevoet, en waar nodig hiervoor garanties af te geven zodat externe financiers goedkoop aan ons willen lenen;
  3. waar nodig garant te staan voor onverzekerbare onvoorziene calamiteiten die bewoners niet zelf kunnen dragen;
  4. zo veel mogelijk steun te verlenen in het aanbestedingsproces;
  5. samen te werken in de openbare ruimte voor de uitvoering, zoals WijkWarmteNet, open WKO’s, etc.;
  6. mogelijke obstakels (regelgeving etc. ) rondom ZonKapel weg te nemen;
 2. We vragen van de overheid om (zo veel mogelijk samen met ons te zoeken naar) subsidie voor
  1. de opstart van het Wijk Energie Bedrijf (WEB), tot aan het bereiken van de benodigde participatiegraad. Daarna moeten we onze eigen broek kunnen ophouden;
  2. een deel van de eerste wijkmaatregelen, als koploperbonus voor vroege instappers, die anders het vollooprisico dragen;
   1. Denk aan huizen met een lastige bouwkundige situatie, zoals: geen kruipruimte om te isoleren, geen (goede) spouw om te isoleren, erg smalle kozijnen zodat er geen dubbel glas in past, enzovoorts.
   2. Dit komt waarschijnlijk neer op een extra isolatie subsidie van gemiddeld €8.000 per woningde extra isolatie van de 100 ‘meest lastige’ woningen, ook bekend als ‘de onrendabele top‘, zodat die alsnog warmtepomp-ready kunnen worden en dus kunnen meedoen met het ZonneWarmteNet.
   3. Uitdrukkelijk valt achterstallig onderhoud hier NIET onder. Daarvoor zoeken we naar andere oplossingen zoals een overwaarde hypotheek of een lening zoals bij fundering-herstel.