Wat is WEB – Wijk Energie Bedrijf?

Wat is WEB – Wijk Energie Bedrijf?

Voor het project wordt het wijkenergiebedrijf opgezet. De wijkbewoners die deelnemen aan SpaarGas worden daar lid van. De leden van de wijkenergiebedrijf beslissen samen over het zaken zoals de tarieven voor warmtelevering en afname, de aanbesteding van de pakketten en het beheer van het wijknet.

Collectief en ontzorgen

Het voorstel is om eind 2021 het Wijk Energie Bedrijf op te richten. In 2021 treffen we alle voorbereidingen. Zie: planning.
Dankzij de collectieve aanpak via het Wijk Energie Bedrijf kun je worden ontzorgd, zowel qua financiering als qua uitvoering; het Wijk Energie Bedrijf kan goedkoop geld lenen.
Ook kunnen we gezamenlijk goede deals en onderhoudsafspraken maken met leveranciers en dienstverleners.

Voorstel voor Organogram