Hoe ziet het '2022-aanbod' aan alle wijkbewoners er uit?

Let op! Dit is slechts een eerste schets van 'Het 2022-aanbod'.
De genoemde pakketten zijn nog in voorbereiding en de inhoud van kan nog wijzigen
.

Kenmerken van het 2022-aanbod

Het 2022-aanbod heeft de volgende kenmerken:

 

2022-pakketten, aangeboden door het Wijk Energie Bedrijf

Het voorstel is dat vanaf medio 2021 de volgende pakketten kunnen worden afgenomen van het Wijk Energie Bedrijf:

Pakket A. Aansluiting op het ZonneWarmteNet

  • Aansluiting op het ZonneWarmteNet
  • Contract met het Wijk Energie Bedrijf voor je warmte-afname van het ZonneWarmteNet
  • Mede-eigenaar van het ZonneWarmteNet en de centrale WKO (warmte koude opslag)
  • Zie: Hoe werkt het ZonneWarmteNet?

Pakket B. Basis-isolatie en -ventilatie

Pakket C. Geluidsarme warmtepomp

Pakket D. Opwek door PVT-zonnepanelen

  • PVT-zonnepanelen op je woning / gebouw (PVT is de afkorting voor Photo Voltaisch Thermisch)
  • Contract voor je warmte-levering aan het Wijk Energie Bedrijf
  • Kan alleen in combinatie met Pakket A
  • Zie: Hoe kies ik de juiste zonnepanelen?

Optionele extra maatregelen:

Pakket E. Vloerverwarming en koeling

Pakket F. Zonkapel (dakkapel met PVT, warmtepomp en boilervat). Zie - Zonkapel, wat is dat?

Pakket G. Achterstallig onderhoud ombuigen naar 30 jr onderhoudsvrij

Pakket H. Extra isolatie, zodat de woning 45°C-ready is

 

Aanvullend ontzorgen

Elk 2022-pakket bestaat uit de volgende drie onderdelen:

1. Collectieve aanschaf

2. Ontzorg service (alleen in combinatie met 1. Collectieve aanschaf)
- Opstellen van de opdracht
- Collectieve inkoop: aannemer zoeken en contract sluiten (incl clausules over prijs, uitvoeringstermijn, risico's, onderhoud en garanties)
- Regelmatige nacontroles
- Waar nodig onderhoud en reparaties
- Coördinatie van, en toezicht op de uitvoering

3. Financierings-service (alleen in combinatie met 1. Collectieve aanschaf)
Het regelen van externe financieirng, bestaande uit:
- Subsidies
- Goedkoop extern financieren

 

Alle pakketten, in een overzicht

(zie verderop naar beneden)

 

Alle pakketten, in een overzicht


Pakket
1.
Collectieve
aanschaf
2.
Ontzorg
service
3.
Financierings-
service
Pakket A. Aansluiting op het ZonneWarmteNet A.1. A.2. A.3.
Pakket B. Basis-isolatie en -ventilatie B.1. B.2. B.3.
Pakket C. Geluidsarme warmtepomp C.1. C2. C3.
Pakket D. Opwek door PVT-zonnepanelen D.1. D.2. D.3.
Pakket E. Vloerverwarming en koeling E.1. E.2. E.3.
Pakket F. Zonkapel (dakkapel met PVT,
warmtepomp en boilervat)
F.1. F.2. F.3.
Pakket G. Achterstallig onderhoud
ombuigen naar 30 jr onderhoudsvrij
G.1. G.2. G.3.
Pakket H. Extra isolatie, zodat de woning
45°C-ready is
H.1. H.2. H.3.

Let op! Dit is slechts een eerste schets van 'Het 2022-aanbod'.
De genoemde pakketten zijn nog in voorbereiding en de inhoud van kan nog wijzigen
.