SpaarGas verslag – Wat is er tot nu toe gedaan?

SpaarGas verslag – Wat is er tot nu toe gedaan?

Vanaf 2020 is het doel:
– binnen enkele jaren
– een eigen duurzaam wijkwarmtesysteem
– conform de vijf uitgangspuntenTot eind 2019 was het doel:
Onderzoeken wat er nodig is om de wijk
– zo snel mogelijk (liefst al in 2025) zoveel mogelijk (liefst meer dan 80%) van het aardgas af te krijgen;
– zo duurzaam mogelijk, dus zoveel mogelijk lokaal opgewekt;
– conform de vijf uitgangspunten.

SpaarGas bouwt voort op DE-Ramplaan

Een paar jaar geleden is door onze wijk het zonnedak op de Fablohal gerealiseerd. Sindsdien leveren meer dan 1300 zonnepanelen aan 200 huishoudens groene stroom.

Een flink aantal betrokkenen hebben daarna de handen inéén geslagen om te onderzoeken hoe we ook onze woningen duurzaam kunnen gaan verwarmen.

2017

Medio 2017 hebben we de eerste brainstorms gehouden over het project SpaarGas, ontstaan uit stichting DE Ramplaan en de wijkraad, in samenwerking met gemeente Haarlem.

2018

In 2018 is een eerste onderzoek gedaan samen met de faculteit Bouwkunde van de TU Delft. Hiervoor zijn ruim 100 online huisdossiers ingevuld; ook de Beatrixschool is doorgemeten. Op basis daarvan heeft TU Delft het Draft Warmteplan gemaakt.

2019

Met behulp van TKI subsidie is daar vervolgens in 2019 een gedetailleerd plan van gemaakt. Sinds eind 2019 is er een technisch en financieel haalbaar, betaalbaar en aantrekkelijk plan voor de hele wijk.

Communicatie naar de wijk, tot nu toe

Eind 2017, begin 2018 en eind 2018 zijn wijkbrede meetings gehouden in de Blinkert, met 100 man opkomst per keer.
In 2018 en 2019 zijn in zo’n 10 straten straat-events gehouden om het online huisdossier in te vullen en te verbeteren, met telkens gemiddeld 8 aanwezigen.
Daarnaast zijn in 2018 en 2019 de diverse werkgroepen (ruim 25 personen) onregelmatig bij elkaar geweest, soms met zn allen, soms per werkgroep.
Ook is aan de wijk regelmatig een update gestuurd, zowel online (Buurbook, facebook, e-nieuws) als offline (flyers en artikelen over spaargas in bijna alle wijkkrant-edities (komt elke 2 maanden uit, deur aan deur).

TU Delft Energie analyse model

De Technische Universiteit Delft heeft het onderzoek geleid. Hierbij werkten ze onder anderen vanuit onderstaand model:

(dit verslag wordt binnenkort nog aangevuld)