Tekenen

Beste Wijkbewoner,

Hartelijk dank voor je betrokkenheid bij SpaarGas Ramplaankwartier. We willen je graag uitnodigen om onderstaande intentieverklaring te tekenen. We vragen binnenkort een aantal belangrijke subsidies aan bij de rijksoverheid, ondermeer bij het Programma Aardgasvrije Wijken (PAW) en het Nationaal Groeifonds. Met de intentieverklaringen tonen we aan dat er voldoende mensen in de wijk willen meedoen. Daarmee vergroten we de kans om de subsidie te krijgen.

Met dergelijke subsidies kan er flinke voortgang worden geboekt. Ondermeer: Het opzetten van de Wijk Energie Vereniging. Met dergelijke subsidies kan er flinke voortgang worden geboekt. Ondermeer: Het opzetten van de Wijk Energie Vereniging (WEV). Wijkbewoners die deelnemen aan SpaarGas worden daarvan lid. De WEV zal in de toekomst het wijknet beheren en beslissen over tarieven voor de levering en afname van warmte.

De intentieverklaring is niet bindend, je geeft er alleen mee aan dat je graag zou willen meedoen aan het project en dat je ons initiatief steunt.

Intentieverklaring

Door dit te tekenen zit ik nog nergens aan vast!

Ik wil in de komende tijd, samen met het SpaarGas team, onderzoeken hoe mijn woning kan meedoen met de stappen van het  SpaarGas plan:

  • Isoleren naar tenminste label C (redelijk geïsoleerd)
  • Elektriciteit én warmte opwekken met PVT-zonnepanelen
  • Aansluiten op het ZonneWarmteNet

Ik heb de intentie om mee te doen met het SpaarGas plan. Het SpaarGas team zal mij daarbij zoveel mogelijk ontzorgen. Een voorwaarde voor deelname is dat mijn maandlasten lager zullen zijn dan wanneer ik aardgas blijf gebruiken en dat de waarde van mijn woning niet daalt.

 

Wil je meer weten over deelname aan SpaarGas? Lees hier de toelichting.