Tekenen

Teken voor SpaarGas

Beste Wijkbewoner,

Hartelijk dank voor je betrokkenheid bij SpaarGas Ramplaankwartier. We willen je graag uitnodigen om onderstaande intentieverklaring te tekenen. Met de intentieverklaringen tonen we aan dat er voldoende mensen in de wijk willen meedoen. Daarmee vergroten we de kans om subsidies te krijgen en zo het project financieel haalbaar te maken. Zo hebben we eind oktober 2021 een aanvraag gedaan voor een subsidie bij het bij het Programma Aardgasvrije Wijken (PAW), waarbij we hebben aangetoond dat al veel wijkbewoners ons plan steunen.

Met dergelijke subsidies kunnen vervolgstappen worden genomen. Denk aan het opzetten van de het wijkenergiebedrijf, de energieadviezen, de collectieve aanbesteding en inkoop en het aanleggen van het wijkwarmtenet.

De intentieverklaring is niet bindend, je geeft er alleen mee aan dat je intentie hebt mee te willen doen aan het project en dat je ons initiatief steunt.

Intentieverklaring

Door dit te tekenen zit ik nog nergens aan vast!

Ik wil in de komende tijd, samen met het SpaarGas team, onderzoeken hoe mijn woning kan meedoen met de stappen van het  SpaarGas plan:

  • Isoleren naar tenminste energielabel C (redelijk geïsoleerd)
  • Elektriciteit én warmte opwekken met PVT-zonnepanelen
  • Aansluiten op het ZonneWarmteNet

Ik heb de intentie om mee te doen met het SpaarGas plan. Het SpaarGas team zal mij daarbij zoveel mogelijk ontzorgen. Een voorwaarde voor mijn deelname is dat mijn maandlasten niet hoger zullen zijn dan wanneer ik aardgas blijf gebruiken en dat de waarde van mijn woning niet daalt.

Na ‘akkoord en verzend’ ontvangt je een mail waarin wij vragen de gegevens en ondertekening te bevestigen.

Ondertekening:

Wil je meer weten over het SpaarGas project? Lees de toelichting.