Partners

Om het zonnewarmtenet voor het Ramplaankwartier mogelijk te maken werkt SpaarGas samen met de volgende kernpartners:

Bewoners uit het Ramplaankwartier

Overstappen van verwarmen met aardgas naar verwarmen via het zonnewarmtenet vraagt steun en betrokkenheid van de belangrijkste stakeholder: De wijkbewoners. Eind 2021 hebben als meer dan 300 huishoudens in de wijk een intentieverklaring ondertekend. Zij hebben daarmee aangegeven dat ze het SpaarGas project steunen.

Gemeente Haarlem

Gemeente Haarlem is met twee projectteamleden vertegenwoordigd in het SpaarGas projectteam en stelt samen met SpaarGas het Warmteuitvoeringsplan (WUP) op. Dit plan is continu in ontwikkeling. Alles wat SpaarGas tot nu toe heeft bereikt, waaronder het Huisdossier en de Bespaarcalculator, een businesscase voor het wijkenergiebedrijf, een verkenning van financieringsmogelijkheden maken onderdeel uit van dit plan. Daarnaast staat gemeente Haarlem garant voor de lening van BNG Bank aan het wijkenergiebedrijf. 

Elan Wonen

Wooncorporatie Elan Wonen wil meedoen met SpaarGas. In 2022 onderzoekt SpaarGas samen met Elan Wonen naar manieren om huurwoningen op termijn te kunnen aansluiten op het zonnewarmtenet. In eerste instantie gaat dit over de omgeving Tuindorplaan (84 woningen) en Ramplaan (5 woningen).

Spaarnesant Scholengemeenschap

Het bestuur van de Beatrixschool heeft met het tekenen van de intentieverklaring aangegeven mee te willen doen met het zonnewarmtenet en is hierover regelmatig in contact met de gemeente.

Wijkraad Ramplaankwartier

De wijkraad is vertegenwoordigd in de stuurgroep van het SpaarGas Ramplaankwartier project. Ook de wijkraad steunt het project.

Technische Universiteit Delft, faculteit Bouwkunde

Samen met TU Delft werken we aan hulpmiddelen om oude woningen betaalbaar en slim te isoleren, zodat ze geschikt zijn voor verwarming via het zonnewarmtenet.

Deltares

Onderzoeksbureau Deltares wil SpaarGas Ramplaankwartier helpen met een slimme oplossing waarmee de energiebalans in het zonnewarmtenet kan worden geborgd. Dit betekent grofweg dat in een jaar evenveel energie aan de opslag in de bodem wordt geleverd als wordt onttrokken voor gebruik in woningen.

Liander

Liander is beheerder van het elektriciteitsnet in onze regio. Zij zorgt dat alle woningen en gebouwen in het Ramplaankwartier voorzien wordt van elektriciteit en dat gebouwen die zelf energie opwekken in de vorm van elektriciteit, deze energie ook aan het elektriciteitsnet kunnen terugleveren. Het SpaarGas project en gemeente hebben geregeld overleg over het verwarmingsplan voor de wijk en welke delen van het midden- en laagspanningsnet in de wijk hiervoor moeten worden aangepast. 

Energie Samen Buurtwarmte

Energie Samen is de landelijke koepel en belangenvereniging van energiecoöperaties en -verenigingen en andere energie-communities van burgers, boeren en/of lokale bedrijven. De afdeling Buurtwarmte is kennispartner van SpaarGas. Zij denkt onder meer mee met het project over hoe burgers zich kunnen organiseren, zodat ze zelf voor hun eigen wijk warmte kunnen leveren. Daarnaast lobbyt Energie Samen Buurtwarmte om huidige wetgeving aan te passen, zodat wijkbewoners als volwaardige speler in de energiemarkt wordt gezien en behandeld.

Het SpaarGas team

Het SpaarGas-Ramplaankwartier team bestaat uit:

Anne Pauline Huizenga – gemeente Haarlem, gebiedsmanager Zuid West – voorzitter van de stuurgroep
Arjan Busch – bewoner – kernteamlid
Bert Bouquet – bewoner, voorzitter van de wijkraad – stuurgroeplid
Christien van Verseveld – gemeente Haarlem, communicatie
Eelco Fortuijn – bewoner – stuurgroeplid en projectleider
Hans Broeks – bewoner – stuurgroeplid
Margreet van der Woude – gemeente Haarlem, programmamanager duurzaamheid – stuurgroeplid
Marleen Kennes – gemeente Haarlem, gebiedsmanager – kernteamlid
Onno Beukenhorst – bewoner – kernteamlid
Peter Bon – bewoner – wijkbouwmeester en kernteamlid
Desiree Orij – bewoner en coördinator vrijwilligers
Peter Tromp – bewoner en gemeente Haarlem, programma duurzaamheid – kernteamlid
Sam de Guchteneire – programma duurzaamheid – kernteamlid en mede-projectleider
Wienand van Dijk – gemeente Haarlem, kwartiermaker warmte – stuurgroeplid

Werkgroepen

  • Communicatieteam
  • Straatcoachteam
  • Techniekenteam
  • Financieel en juridisch/contracten team
  • Team algemene ondersteuning

Kijk hier voor meer informatie over de werkgroepen.

TKI DeZonnet

Bij het TKI DeZonnet onderzoek waren de volgende onderzoekspartners betrokken: