Over SpaarGas

Wat is Spaargas Ramplaankwartier?

SpaarGas Ramplaankwartier is de gezamenlijke zoektocht van bewoners in het Ramplaankwartier en gemeente Haarlem om de wijk op een haalbare en betaalbare manier zoveel mogelijk aardgasvrij te maken. Dit kan door te zorgen dat we zelf de energie opwekken voor ons warme water en verwarming en door elektrisch te koken.

Er ligt een plan op tafel om dit te doen door stapsgewijs huizen te isoleren, uit te rusten met PVT-panelen (die elektriciteit opwekken én water opwarmen) en aan te sluiten op een wijkwarmtenet. Het plan is technisch en financieel goed onderbouwd door een groep onderzoekers onder leiding van de TU Delft en voldoet aan de uitgangspunten die SpaarGas en gemeente hebben geformuleerd:

 • Haalbaar en betaalbaar voor iedereen – maandlasten gaan niet omhoog
 • Goed voor het milieu – nagenoeg geen CO2 uitstoot
 • Comfort en waardevermeerdering – prettiger wonen in een woning die meer waard is
 • Kant en klare oplossing – de deelnemer wordt zoveel mogelijk ontzorgd
 • Eigen regie – met de wijk warmte opwekken, onafhankelijk van de grote energiebedrijven
De combinatie van geïsoleerde huizen, warmteopwek met PVT-panelen en een wijkwarmtenet met warmte- en koudeopslag noemen we het zonnewarmtenet.

Wat kun je nu al doen?

 • Blijf op de hoogte: Meld je aan voor de nieuwsbrief;
 • Vul een Huisdossier in en krijg inzicht in je woning. In de toekomst maken we aan de hand daarvan een advies op maat over het duurzaam en betaalbaar verwarmen van je woning;
 • Teken de intentieverklaring: je bindt je nog nergens aan en geeft aan dat je de intentie hebt mee te willen doen aan het project. 
 • Werk mee aan SpaarGas in een van de werkgroepen of als een van de Straatcoaches, dit zijn buurtgenoten die helpen met het invullen van het Huisdossier; 
 • Deel je vragen of twijfels met ons via het contactformulier, we gaan graag in gesprek. Je vragen leven vast ook bij andere wijkbewoners. We hebben daarom op de website (afgeschermde) online discussiefora in het leven geroepen om als wijkbewoners onder elkaar in gesprek te gaan. 

Het zonnewarmtenet: Een wijkwarmtenet op zonne-energie

Het idee van het zonnewarmtenet is simpel: De bewoners in de wijk die meedoen aan SpaarGas worden leverancier én afnemer van hun eigen warmte. De warmte die de zon in de zomer levert slaan we op onder de grond. We gebruiken die warmte in de winter om onze huizen te verwarmen. 

In de warme maanden vangen we de warmte op met thermische-zonnepanelen (PVT-panelen). PVT-panelen hebben een dubbele functie: ze wekken niet alleen stroom op, maar kunnen ook water opwarmen. Dat warme water vangen we af en transporteren we via een wijkwarmtenet naar warmte- en koude opslagplekken (WKO’s), op ongeveer 100 meter diepte gelegen grondwaterlagen. In de winter halen we dit water, het is dan zo’n 18°C, weer omhoog en voeren het via het wijkwarmtenet weer naar je woning. Een geluidsarme warmtepomp die draait op de elektriciteit uit de PVT-zonnepanelen, verwarmt het water naar 55°C. Dat is voldoende temperatuur voor de centrale verwarming en warm douche- en tapwater.

In vijf stappen naar aardgasvrij

De stand van zaken

In het afgelopen jaar is er heel veel gebeurd. Eind 2021 staan de zaken er als volgt voor: 

 • Meer dan 300 huishoudens hebben aangegeven dat ze mee willen doen met SpaarGas, dit is ruim boven het minimale aantal huishoudens dat nodig is voor het aanleggen van het wijkwarmtenet en het slaan van de putten voor warmte- en koudeopslag.
 • De gemeente heeft besloten dat zij onder bepaalde voorwaarden garant wil staan voor de lening die nodig is voor het zonnewarmtenet. De Bank Nederlandse Gemeenten (BNG) gaat besluiten over of en zo ja onder welke voorwaarden die lening zal worden verstrekt.
 • De gemeente Haarlem heeft een aanvraag ingediend voor een forse subsidie bij het Programma Aardgasvrije Wijken (PAW). We horen naar verwachting eind maart 2022 of de subsidie wordt toegekend. 
 • Al een flink aantal wijkbewoners heeft het Huisdossier ingevuld. Het Huisdossier is een afgeschermde plek op deze website waar bewoners gegevens over isolatie, energieverbruik en andere aspecten van hun woning kunnen opslaan. Op basis daarvan kan SpaarGas een voorlopig advies op maat geven over het duurzaam en betaalbaar verwarmen van je woning. Deze winter willen we dat aantal uitbreiden, onder meer met Straatcoaches [link volgt] die kunnen helpen bij het invullen.

Als de PAW subsidie wordt toegekend verwachten we volgend jaar (2022) concrete stappen te kunnen maken met het project:

 • We gaan starten met aanbestedingen. We zoeken de beste marktpartijen voor allerlei zaken rond het project: Goed maatwerkadvies voor de woningen die meedoen, de levering van warmtepompen en PVT-panelen, de installatie van apparatuur, etc.
 • Op basis van een ingevuld huisdossier krijg je een maatwerkadvies en een voorlopig aanbod.
 • Er wordt een wijkenergievereniging (WEV) opgericht, deze organisatie beheert het wijknet en beslist over zaken als de voorwaarden voor deelname en tarieven voor het leveren en afnemen van warmte.

Opmerkingen

 1. Niemand wordt verplicht om mee te doen aan het zonnewarmtenet, en het zonnewarmtenet staat niemand in de weg om te kiezen voor een andere techniek om je woning te verwarmen. Zij kunnen gebruik maken van duurzame individuele alternatieven, zoals een lucht/water warmtepomp (dan is lucht de bron), een gesloten WKO voor een of twee woningen (de bodem is de bron). Deze oplossingen zijn echter duurder of minder duurzaam. We hopen dat veel wijkbewoners wél meedoen, omdat het een voordelig en milieuvriendelijk alternatief voor aardgas biedt. 
 2. Het gasnet blijft voorlopig liggen. De overgang van aardgas naar het zonnewarmtenet zal stapsgewijs gebeuren. Ook als het wijkwarmtenet er ligt, zal het gasnet nog wel een tijd dienst doen. Wijkbewoners die mee willen doen aan het project kunnen zich aansluiten, maar hoeven dit niet te doen. De (lange termijn) ambitie van SpaarGas is om met de gehele wijk van het gas af te gaan. Maar we weten niet of dit ooit zal gebeuren en als het zal gebeuren wanneer.
 3. Er zijn onzekere factoren waardoor we uberhaupt niet zeker weten of, wanneer en hoe precies het zonnewarmtenet zal doorgaan. Het project is vollop in ontwikkeling en de informatie op deze website is een actuele weergave van hoe het projectteam voorziet dat het project vorm zal krijgen.