Subsidieaanvraag PAW

We vragen binnenkort een belangrijke subsidie aan bij het Programma Aardgasvrije Wijken (PAW). Met deze subsidie van maximaal 4 miljoen euro kunnen we flinke voortgang boeken met het project: Onder andere het opzetten van de Wijk Energie Vereniging en een deel van de aanleg van het wijkwarmtenet kan er mee bekostigd worden. Om deze en andere aanvragen kracht bij te zetten willen we graag een indruk geven van het draagvlak in de wijk. Daarom nogmaals de oproep: Teken de intentieverklaring! Je bindt je nog nergens aan maar geeft aan dat je graag mee wilt doen.