Kunnen huurders meedoen?

Ja. Huurders kunnen meedoen met SpaarGas. Elan Wonen heeft aangegeven mee te willen doen en het SpaarGas initiatief te ondersteunen. Zij hebben aangegeven dat er op korte termijn geen budget beschikbaar is om te investeren in verduurzaming van de huurwoningen in het Ramplaankwartier. Wooncorporaties werken met vooraf vastgestelde budgetten voor het verduurzamen van de woningvoorraad en Elan Wonen richt zich op dit moment (2021) op verduurzaming van woningen in Schalkwijk. 

Desondanks gaat SpaarGas samen met Elan Wonen kijken naar wat wel mogelijk is in de wijk. De woningen van Elan Wonen hebben een energielabel C, er is dus geen investering nodig voor isolatie (pakket 2 van het SpaarGas aanbod). 

Voor de overige pakketten verkennen we verschillende scenario’s. Bijvoorbeeld een scenario waarbij Elan Wonen als eigenaar van de huurwoningen de investeringskosten voor haar rekening neemt,  daarvoor een lening afsluit bij een partij als BNG Bank of Invest NL en gebruik maakt van de ISDE-subsidieregeling. De stijging van de huursom wordt gecompenseerd door een lagere energierekening.

Of huurders investeren door bijvoorbeeld voor de opwek van energie met PVT-panelen een dakovereenkomst te sluiten met de eigenaar van de PVT-panelen. De huurder is dan dus niet de eigenaar van de PVT-panelen, maar kan wel de warmte afnemen.  

Kortom, er is nog veel onzeker over de deelname van huurders. Blijf op de hoogte van de ontwikkelingen via onze nieuwsbrief.