Kosten

Aan deelname aan SpaarGas zijn kosten verbonden: Het aanleggen en onderhouden van het zonnewarmtenet en het voorbereiden van woningen op toekomstige aansluiting op dit net kosten geld. Het uitgangspunt van SpaarGas is dat bij deelname je maandlasten niet hoger worden dan je huidige maandlasten. Dit bereiken we doordat:

 1. We gebruik maken van subsidies en leningen met gunstige voorwaarden.
 2. De investeringen die nodig zijn voor je woning worden gecompenseerd door de besparing op je gasrekening.

Het precieze kostenplaatje wordt gemaakt op basis van een maatwerkadvies voor je woning. Dit maatwerkadvies wordt, naar verwachting in 2022 uitgevoerd. Tot die tijd kunnen we op basis van het Huisdossier een voorlopige inschatting geven van de verwachte maandlasten en wat deelname aan SpaarGas betekent voor jouw woning.

Om uit te leggen hoe de verschillende onderdelen worden gefinancierd kunnen we een onderverdeling maken tussen:

  • Het collectieve (gemeenschappelijke) deel van het zonnewarmtenet, dat bestaat uit de putten voor warmte- en koudeopslag, het leidingennetwerk voor transport van het warme en koude water en andere onderdelen die zich in de publieke ruimte bevinden. Ook organisatiekosten vallen onder het gemeenschappelijke deel. Dit deel wordt gefinancierd uit een subsidie van het Programma Aardgasvrije Wijken (PAW) en via een lening bij de Bank Nederlandse Gemeenten. Voor deze lening staat Gemeente Haarlem garant. De rente en aflossing van deze lening worden betaald door het wijkenergiebedrijf. Als bewoner betaal je aan het wijkenergiebedrijf:
   • eenmalige aansluitkosten: de Basis AansluitKosten (BAK).
   • jaarlijks vastrecht, dit is een vast bedrag dat deelnemers betalen in ruil voor levering van warmte door het wijkenergiebedrijf.
   • jaarlijkse lidmaatschapskosten voor de Zonnewarmte Wijkcooperatie. Die bedragen €12,- per jaar. Als je je committeert aan het afnemen van alle pakketten dan betaal je daar bovenop €6,-, dus in totaal €18,- per jaar.
  • Het individuele deel van de investering, ofwel het deel dat hoort bij maatregelen voor de woning, neemt de gebouweigenaar voor zijn/haar rekening. Denk aan het plaatsen van PVT-panelen op het dak van je woning en het graven van sleuven in de tuin voor het aanbrengen van waterleidingen voor het leveren van warmte aan je woning. Dit deel organiseren we collectief vanuit de wijkenergievereniging. Ook hier wordt gebruik gemaakt van subsidies en leningen.

Om mee te kunnen doen aan SpaarGas, zal je woning voldoende geïsoleerd moeten zijn. Mocht dat nog niet het geval zijn, dan is dus een investering nodig voor isolatie. De deelnemer betaalt hiervoor zelf. SpaarGas helpt bij de collectieve inkoop van isolatiemaatregelen en met het aanvragen van financiering. Zo wordt je als deelnemer ontzorgd en worden de kosten lager, omdat we grootschalig kunnen inkopen. In het maatwerkadvies wordt aangegeven wat de benodigde isolatiemaatregelen voor je woning zijn om mee te kunnen doen aan SpaarGas. Zo weet je wat je isolatie-budget feitelijk is en krijg je advies over hoe je het kosteneffectief kan inzetten.

Wat gaat het me kosten?

Het uitgangspunt van SpaarGas is: als deelnemer betaal je na aansluiting op het zonnewarmtenet per maand niet méér dan wat je nu per maand kwijt bent aan energiekosten en onderhoud/afschrijving van je cv-installatie. De investering die nodig is voor PVT-panelen, de warmtepomp en het aansluiten op het wijkwarmtenet verdien je terug door te besparen op de gasrekening. Ook maken we gebruik van subsidies en slimme leningen. Ben je benieuwd naar hoe het financiële plaatje er voor jouw woning uit komt te zien? Vul dan het Huisdossier  in, zodat we een eerste inschatting voor je kunnen maken. 

Als je met je woning deelneemt aan SpaarGas, dan wordt er aan het begin van het traject een maatwerkadvies gegeven (zie Pakket 1). Dit maatwerkadvies is veel uitgebreider dan de eerste inschatting op basis van je Huisdossier. Het geeft precies aan wat er nodig is voor je woning om deel te kunnen nemen aan SpaarGas en wat de kosten zijn.

Hoe kan ik de investering het beste financieren?

Je woning energiezuinig maken en duurzaam verwarmen betekent investeren in je woning. En investeren in je woning is slim! Een energiezuinige woning heeft immers minder energie nodig om te verwarmen en dat betekent een lagere energierekening. Dat levert dus altijd meer op dan de rente die je niet ontvangt als het geld ‘werkloos’ op de bank staat: banken rekenen tegenwoordig met een creditrente van 0% op het  spaartegoed. Je woning wordt doorgaans ook meer waard na een verbouwing.

Grofweg zijn er vier manieren om een investering in woningverbetering te financieren. Gangbare vormen van financiering van een verbouwing van je woning zijn: 1. Eigen geld of een belastingvrije schenking gebruiken; 2. Hypotheek op je woning verhogen of oversluiten; 3. Duurzaamheidslening afsluiten; 4. ISDE-subsidie aanvragen. De beste manier om de investering in energiezuinig maken en duurzaam verwarmen van je woning te financieren verschilt per huishouden. Dat vraagt dus om maatwerk. Het type woning (groot of klein), het gezamenlijk huishoudelijk inkomen (bestedingsruimte) en de hoogte van de energierekening bepalen in grote mate welke financieringsvorm het beste past. In de praktijk wordt vaak een mix van bovenstaande financieringsvormen gekozen. Een gesprek met een financieel adviseur gaat je helpen om de voor jou juiste keuze te maken. Check ook eens de Subsidie- en Financieringswijzer van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland.

Kan ik de overwaarde op mijn woning gebruiken om de verduurzaming van mijn woning te financieren?

Ja dat kan. Wat is overwaarde? Overwaarde betekent dat de verkoopprijs van je woning hoger is dan de restwaarde van je hypotheek. Steek je licht eens op bij Milieu Centraal, Vereniging Eigen Huis of de Consumentenbond. Hier kan je veel nuttige informatie vinden over de diverse mogelijkheden voor het financieren van woningverduurzaming met behulp van overwaarde.

Van welke subsidies kan ik gebruik maken?

Een subsidie is een financiële tegemoetkoming door de overheid. De Rijksoverheid heeft verschillende subsidies in het leven geroepen, waarmee gebouweigenaren worden gestimuleerd om te investeren in het verduurzamen en energiezuinig maken van gebouwen. Particuliere woningeigenaren, bedrijven, woningcorporaties, verenigingen, VvE’s en particuliere verhuurders kunnen bijvoorbeeld gebruik maken van de ISDE-regeling (Investeringssubsidie Duurzame Energie). Bij deelname aan SpaarGas worden subsidieaanvragen zoveel mogelijk collectief georganiseerd. Een onderdeel van het SpaarGas aanbod is een subsidiescan: Aan het begin van het traject (pakket 1) wordt gekeken naar welke subsidies beschikbaar zijn voor jouw woning.

Als je je verder wilt verdiepen in subsidiemogelijkheden per soort ingreep (isoleren, energie opwekken, aansluiten op een warmtenet) dan raden we je aan de Subsidie- en financieringswijzer van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) te raadplegen. Alle hierboven genoemde doelgroepen kunnen van dit hulpmiddel gebruik maken.

Zijn er investeringen nodig voor de installatie zoals een warmtepomp, de isolatie van je huis en de zonnepanelen.

Elke deelnemer zal moeten investeren om straks duurzaam te kunnen verwarmen, zonder gebruik van aardgas. Daarvoor moet de woning voldoende zijn geïsoleerd, en wel op een niveau dat wordt aangeduid met schillabel C. “Het schillabel betreft een indicatie van de isolatiewaarde van de gebouwschil. Die bestaat uit gevel, dak, vloer en het glas in de ramen. Het label is gebaseerd op het energielabel van het gebouw, maar dan exclusief de warmtevoorziening en eventuele opwek, zoals zonnepanelen” (bron: Expertisecentrum Warmte). Het schillabel loopt van F (slecht geïsoleerd) tot en met A (zeer goed geïsoleerd). Schillabel C staat dus voor een redelijk goed geïsoleerde woning.

De ene gebouweigenaar/bewoner zal meer moeten investeren dan de ander. Dat hangt af hoe goed je woning al geïsoleerd is. In het algemeen kan gesteld worden: hoe beter je woning geïsoleerd is, hoe lager het warmteverlies door dak, gevel, ramen, deuren, kieren en vloer en dus hoe minder je hoeft te investeren.

Naast isolatie is ook een investering nodig om je woning goed te ventileren, om energie op te wekken uit de zon, om de opgewekte warmte af te geven aan je woning via radiatoren of ander afgiftesysteem zoals vloerverwarming, om warmte op te slaan voor gebruik in de badkamer en keuken, om de woning later te kunnen aansluiten op het zonnewarmtenet en om te kunnen koken op elektriciteit.

Hoe groot is de investering?

Voor een gemiddelde woning in de buurt met twee bewoners, een woonoppervlak van 110m2, een aardgasverbruik van 1.350m3 per jaar en een beschikbaar dakoppervlak van 12m2 voor PVT-panelen schatten we de investering inclusief BTW als volgt (bedragen zijn indicatief en onder voorbehoud):
 • Pakket 1: Energieadvies: €500
 • Pakket 2 en Pakket 5: Isolatie, ventilatie, warmteafgifte (bijv. vloerverwarming) + elektrisch koken: €8.700
 • Pakket 3a: PVT-panelen: €6.000
 • Pakket 3b: Warmtepomp, boilervat, leidingwerk: €12.500
 • Pakket 4: Aansluiting op zonnewarmtenet: €3.300
Van deze investering zijn de pakketten 1, 2, 5 en 3b voor rekening van de individuele gebouweigenaar/bewoner. De pakketten 3a en 4 zijn collectieve investeringen en zijn voor rekening van de wijkenergievereniging. Opmerking bij pakket 3a (PVT-panelen) is dat de gebouweigenaar/bewoner in staat wordt gesteld om te kiezen voor koop (dan wordt het individueel eigendom van de gebouweigenaar/bewoner) of huur. Bij huur van de PVT-panelen sluit de gebouweigenaar/bewoner een ‘dakovereenkomst’ met de Wijk Energie Vereniging. Deze investering verdien je terug door te besparen op de gasrekening en gebruik te maken van subsidies en slimme leningen.