Hoe groot is de kans op ZonneWarmteNet in onze wijk?

Hoe groot is de kans op een zonnewarmtenet in onze wijk?

Zowel technisch als financieel is een ZonneWarmteNet haalbaar, betaalbaar en aantrekkelijk; de kans is dus reëel, maar het is onmogelijk te zeggen hoe groot precies. Dat hangt van veel factoren af die in de loop van 2021 duidelijk zullen worden.
We verwachten eind 2021 de knoop te kunnen hakken. Tot die tijd brengen we van zoveel mogelijk woningen in kaart wat nodig is om aan te sluiten.
Na 2021 kan het ZonneWarmteNet binnen een paar jaar in stappen worden uitgerold.
Zie: Planning – Wat zijn de volgende stappen?