Gaat de wijk van het gas af?

Gaat de wijk van het gas af?

Nee, de wijk gaat niet (direct) van het gas af.
Als er eenmaal een wijk-warmtenet in de wijk ligt, zal het gasnet er nog wel een hele poos naast blijven liggen.

Het is wel de ambitie van de regering om op den duur de gaskraan dicht te draaien. Zie: Klimaatakkoord: Gebouwen gaan van het gas af.

Gemeente Haarlem wil dit al in 2040 hebben gerealiseerd. Zie: Haarlem steeds gasvrijer.

Het SpaarGas-team heeft voor het Ramplaankwartier een duurzaam alternatief voor gas ontworpen dat haalbaar, betaalbaar en aantrekkelijk is. Zó aantrekkelijk dat bewoners, ondanks dat het gasnet er nog ligt, toch willen overstappen op het wijkwarmtenet.
Om het klimaat te ontzien, omdat meedoen goedkoper is dan niets doen en omdat we met elkaar collectief kunnen inkopen en elkaar financieel en technisch kunnen ontzorgen.

Haarlems Dagblad: Drie wijken kansrijk

In november 2019 verscheen onderstaand artikel in het Haarlems Dagblad: