Financiering

Financiering

De kosten voor het gehele SpaarGas project zijn verdeeld in individuele kosten voor aanpassingen aan de woning en collectieve kosten voor het wijkwarmtenet en de opslagpunten (warmte-en-koudeopslag) voor warmte.

Voor beide delen willen we gebruik maken van zoveel mogelijk subsidies. Het resterende deel voor individuele kosten kan worden gefinancierd met een duurzaamheidslening van de gemeente.

Het resterende deel van het wijkwarmtenet willen wij financieren met een lening. Hiervoor staat de gemeente Haarlem garant.