Beste wijkgenoten,

Vanwege het risico van besmetting met het Corona virus zijn de SpaarGas-straatevents (waar je met hulp van straatcoaches je on-line huisdossiers kunt invullen) en de persoonlijke energie adviezen (door onze energie adviseurs) tot nader order uitgesteld. 

Zodra dit weer wordt opgestart worden de wijkbewoners hierover geïnformeerd.

Hartelijke groet en gezondheid voor iedereen!

het SpaarGas team

luchtfoto ramplaankwartier

(Deze website wordt voorlopig alleen gebruikt voor het SpaarGas project in het Ramplaankwartier in Haarlem)

Beste wijkbewoners, beste buren,

Nederland maakt zich klaar voor een tijdperk met fors minder aardgas.
De gaskraan in Groningen gaat dicht. Daarnaast is er de roep om het klimaat te ontzien.

Hoe kunnen we anders verwarmen?

Het SpaarGas project is een samenwerking tussen wijkbewoners en gemeente Haarlem, ondersteund door onderzoekspartner Technische Universiteit Delft. Zie: SpaarGas & partners.
Het projectteam heeft een voorstel ontworpen voor een duurzaam en lokaal warmtesysteem: het ZonneWarmteNet.

Wat is er technisch nodig om mee te doen:

Poster Ramplaankwartier zonder aardgas-page-001

Hoe groot is de kans op een ZonneWarmteNet in onze wijk?

Zowel technisch als financieel is een ZonneWarmteNet haalbaar, betaalbaar en aantrekkelijk; de kans is dus groot.
We verwachten medio 2021 de knoop te kunnen hakken. Tot die tijd brengen we van zoveel mogelijk woningen in kaart wat nodig is om aan te sluiten.
Na 2021 kan het ZonneWarmteNet binnen een paar jaar in stappen worden uitgerold.
Zie: Planning - Wat zijn de volgende stappen?

Gaat de wijk van het gas af?

De verwachting is dat, als het ZonneWarmteNet eenmaal in de wijk ligt, het gasnet er nog wel een poosje naast zal blijven liggen.
Het is wel de ambitie van de regering om op den duur de gaskraan dicht te draaien.
Zie: Gaat de wijk van het gas af?

Waarom zou je meedoen?

Het SpaarGas-team heeft voor het Ramplaankwartier een duurzaam alternatief voor gas ontworpen met als uitgangspunten:

  • Deelname moet haalbaar en betaalbaar zijn voor iedereen;
  • We willen onafhankelijk blijven van commerciële partijen.

Het ZonneWarmteNet is woonlastenneutraal, dus je maandlasten blijven gelijk. Het voorstel is zó aantrekkelijk dat bewoners, ondanks dat het gasnet er nog ligt, toch willen overstappen op het wijkwarmtenet.
Zie: Vijf uitgangspunten - Waarom zou je meedoen?

2022-aanbod

Momenteel ontwikkelt het SpaarGas-team het '2022-aanbod, een menukaart met opties per woning hoe je kunt deelnemen aan de 'uitrol' (mogelijk al vanaf 2022) - Zie: Hoe ziet het 2022-aanbod er uit?

Meer weten?

Zie: Andere veelgestelde vragen

Doel

Vanaf 2020 is het doel:
- binnen enkele jaren
- een eigen duurzaam wijkwarmtesysteem
- conform de vijf uitgangspunten.

Tot eind 2019 was het doel:
Onderzoeken wat er nodig is om de wijk
- zo snel mogelijk (liefst al in 2025) zoveel mogelijk (liefst meer dan 80%) van het aardgas af te krijgen;
- zo duurzaam mogelijk, dus zoveel mogelijk lokaal opgewekt;
- conform de vijf uitgangspunten.