Home

Welkom bij Ramplaankwartier, project SpaarGas

Beste wijkbewoners, beste buren,

Nederland maakt zich klaar voor een tijdperk met fors minder aardgas. De gaskraan in Groningen gaat dicht. Daarnaast is er de roep om het klimaat te ontzien. Het project SpaarGas Ramplaankwartier is van en voor de wijk. Samen willen we de wijk op een aantrekkelijke manier zoveel mogelijk aardgasvrij maken.

Teken voor SpaarGas!

Graag nodigen we bewoners van het Ramplaankwartier uit om de intentieverklaring te tekenen waarmee je aangeeft mee te willen doen aan SpaarGas. We vragen binnenkort een aantal belangrijke subsidies aan waarmee we flinke voortgang kunnen boeken. De intentieverklaringen zetten die aanvragen kracht bij. De verklaring is niet bindend, je geeft alleen aan dat je graag zou willen meedoen aan het project en dat je het initiatief steunt.

Doe mee!

Maak je Persoonlijk-profiel aan zodat een straatcoach je kan helpen met het invullen van je Online-huisdossier. Dan kunnen wij daarmee het 2022-aanbod samenstellen, zodat we jouw wensen kunnen meenemen in de collectieve inkoop, en je kunnen ontzorgen.

Het SpaarGas project is een samenwerking tussen wijkbewoners en gemeente Haarlem, ondersteund door onderzoekspartner Technische Universiteit Delft. Zie: SpaarGas & partners.
Het projectteam heeft een voorstel ontworpen voor een duurzaam en lokaal warmtesysteem: het ZonneWarmteNet.

Zowel technisch als financieel is een ZonneWarmteNet haalbaar, betaalbaar en aantrekkelijk; de kans is dus groot.
We verwachten medio 2021 de knoop te kunnen hakken. Tot die tijd brengen we van zoveel mogelijk woningen in kaart wat nodig is om aan te sluiten.
Na 2021 kan het ZonneWarmteNet binnen een paar jaar in stappen worden uitgerold.
Zie: Planning – Wat zijn de volgende stappen?

De verwachting is dat, als het ZonneWarmteNet eenmaal in de wijk ligt, het gasnet er nog wel een poosje naast zal blijven liggen.
Het is wel de ambitie van de regering om op den duur de gaskraan dicht te draaien.
Zie: Gaat de wijk van het gas af?

Het SpaarGas-team heeft voor het Ramplaankwartier een duurzaam alternatief voor gas ontworpen met als uitgangspunten:

  • Deelname moet haalbaar en betaalbaar zijn voor iedereen;
  • We willen onafhankelijk blijven van commerciële partijen.

Het ZonneWarmteNet is woonlastenneutraal, dus je maandlasten blijven gelijk. Het voorstel is zó aantrekkelijk dat bewoners, ondanks dat het gasnet er nog ligt, toch willen overstappen op het wijkwarmtenet.
Zie: Vijf uitgangspunten – Waarom zou je meedoen?

Momenteel ontwikkelt het SpaarGas-team het ‘2022-aanbod, een menukaart met opties per woning hoe je kunt deelnemen aan de ‘uitrol’ (mogelijk al vanaf 2022) – Zie: Hoe ziet het 2022-aanbod er uit?

(Ook) het ramplaankwartier maakt zich klaar voor een tijdperk zonder aardgas!

  • Het aardgas raakt op
  • Groningen wil geen aardbevingen
  • Maar vooral: we willen het klimaat ontzien

Het SpaarGas-project is de gezamelijke zoektocht van bewoners in het Ramplaankwartier en gemeente Haarlem om de wijk zoveel mogelijk aardgas vrij te maken. Het liefst in combinatie met lagere maandlasten en meer comfort in huis.

 

Ons doel

Het doel van Spaargas Ramplaankwartier is om voorbereidingen te treffen voor de overstap – conform onze vijf uitgangspunten – naar een eigen duurzaam wijkwarmtesysteem.